BÂY GIỜ LÀ....

Sở giáo dục TH

tin tức giáo dục

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài liệu mới

Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg GT_thiet_ke_web.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg GT_win8.jpg Lap_rap_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg Hoc_word_2007.jpg May_vi_tinh.jpg HD_lap_rap_may_tinh.jpg HD_su_dung_laptop.jpg Loi_win_81.jpg Pho_cap_tin_hoc_bai_6.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_bien_kien_thuc_KH_quan_su.jpg

DANH MỤC CHÍNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học, Ngữ văn
  Điểm số 827 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Long Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Trung Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cam Ba Dung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ân Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Tuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. La Thế Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Lợi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 126 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Lực
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/laithenua
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 694 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Xuân Khánh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/trankhanhth
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 26760 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Tạ Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 85 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Xuân Tuấn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lxtuan85
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 3649 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Hoàng Quốc Hoàn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quochoan1234
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5772 (xem chi tiết)

  1051568.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Mai Phương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  1121886.jpg";i:1;i:143;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Trần Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 161 (xem chi tiết)

  1077828.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Minh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thuỳ Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 120 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Nhất Trưởng Tuấn
  Giới tính Nam
  Website https://cunghocvatly.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
  Quận/huyện Huyện Thường Xuân
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 28015 (xem chi tiết)