BÂY GIỜ LÀ....

Sở giáo dục TH

tin tức giáo dục

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài liệu mới

Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg GT_thiet_ke_web.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg GT_win8.jpg Lap_rap_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg Hoc_word_2007.jpg May_vi_tinh.jpg HD_lap_rap_may_tinh.jpg HD_su_dung_laptop.jpg Loi_win_81.jpg Pho_cap_tin_hoc_bai_6.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_bien_kien_thuc_KH_quan_su.jpg

DANH MỤC CHÍNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Kiểm tra phần ĐC về dao động cơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Tuấn - THPT Cầm Bá Thước-Thanh Hóa
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:38' 27-10-2010
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  LUYỆN THI ĐẠI HỌC
  Lần thứ nhất

  Họ Tên:……………………….
  ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC PHẦN DAO ĐỘNG CƠ
  MÔN THI: VẬT LÝ
  Thời gian làm bài : 90 phút; (30 câu trắc nghiệm)

  
  Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc . Chu kì dao động của vật có giá trị nào sau đây?
  A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s
  Câu 2: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của một con lắc lò xo dao động điều hòa ?
  A. tăng 9 lần khi biên độ tăng 3 lần.
  B. giảm 8 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.
  C. giảm 16 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần.
  D. giảm lần khi tần số dao động tăng 5 lần và biên độ dao động giảm 3 lần.
  Câu 3: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
  Li độ có độ lớn cực đại B. Li độ bằng không C. Gia tốc có dộ lớn cực đại D. Pha cực đại
  Câu 4: Xét dao động điều hòa của con lắc lò xo. Gọi O là vị trí cân bằng. M,N là hai vị trí biên. P là trung điểm OM, Q là trung điểm ON . Thời gian di chuyển từ O đến Q là bao nhiêu?
  A. thời gian từ N đến Q B.T C. T D.T
  Câu 5: Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian:
  Tuần hoàn với chu kì T C. Không đổi C. Như một hàm cosin D. Tuần hoàn với chu kì T/2
  Câu 6: Một vật dao động điều hoà khi có li độ x = 3cm thì gia tốc của vật là a = - 12(2cm/s2 ứng với pha dao động là (rad). Biên độ của vật có giá trị nào sau đây?
  A. 2 cm B. 4cm C. 2,5cm D.6cm
  Câu 7: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là:
  A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J

  Câu 8: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
  Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đều
  Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại
  Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại
  Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không
  Câu 9 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos4(t (cm), vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s có giá trị nào sau đây?
  A.v=0 B.v=75,4cm/s C.v=-75,4cm/s D.v=6cm/s
  Câu 10: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos((t + (). Biết thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí x = là s, và tại vị trí vật có li độ là 2cm thì vận tốc của vật là v = 40(cm/s. Chu kì và biên độ dao động của vật có giá trị nào sau đây?
  A. T = 0,1s và A = 4cm; B. T = 0,1s và A = 2cm; C. T = 0,2s và A = 4cm; D. T = 0,2s và A = 2cm;
  Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật thay đổi thế nào?
  A.tăng lên 4 lần B.giảm đi 4 lần C.tăng lên 2 lần D.giảm đi 2 lần
  Câu 12: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng động năng.
  A. B. C. D. 
  Câu 13: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 10cos2(t (cm). Vận tốc trung bình khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 5cm có
   
  Gửi ý kiến