BÂY GIỜ LÀ....

Sở giáo dục TH

tin tức giáo dục

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài liệu mới

Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg GT_thiet_ke_web.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg GT_win8.jpg Lap_rap_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg Hoc_word_2007.jpg May_vi_tinh.jpg HD_lap_rap_may_tinh.jpg HD_su_dung_laptop.jpg Loi_win_81.jpg Pho_cap_tin_hoc_bai_6.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_bien_kien_thuc_KH_quan_su.jpg

DANH MỤC CHÍNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thầy Hồ Tuấn - THPT Cầm Bá Thước
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:09' 08-04-2009
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Cầm Bá Thước
  Giáo án điện tử
  Bài 13:Những chuyển biến mới về KT-XH
  ở Việt Nam sau CTTG lần I
  GV thực hiện : Hồ Anh Tuấn
  Tổ:3
  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  II.Chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.
  * Mục đích.
  -Bù đắp thiệt hại do chiến tranh.
  -Khôi phục địa vị kinh tế.
  -Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào chính quốc
  *Nội dung :
  -Thời gian:1919-1929-1933
  -Qui mô,mức độ đầu tư vốn tăng.


  I.Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
  -Sau CTTG I một trật tự thế giới mới được thiết lập
  -Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi,thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới (PT công nhân,sự ra đời các đảng cộng sản ở các nước)
  ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam
  1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  +Nông nghiệp:lập đồn điền
  +Công nghiệp:chủ yếu là khai mỏ.công nghiệp nhẹ,cn chế biến.
  +Thương nghiệp: từng bước độc quyền thị trường (Hàng củaPháp từ 37-63%)
  +GTVT:hệ thống đường sắt , đường bộ... được nâng cấp.
  +Tài chính:ngân hàng Đông Dương thâu tóm mọi mặt đời sống kinh tế.
  +Pháp đặt ra nhiều thứ thuế vô lí khác (muối,rượu,chợ, đò...)
  Ngân sách Pháp tăng lên 3 lần so với trước chiến tranh.
  2. Chính sách về chính trị văn hoá ,giáo dục.
  *Chính trị:
  -Chính sách chuyên chế triệt để,vua quan phong kiến là bù nhìn,tay sai,chính sách chia để trị,mị dân, đàn áp các phong trào yêu nước....
  1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  1.Chuyển biến về kinh tế.
  -Cơ cấu kinh tế có chuyển biến ít nhiều.
  -Mất cân đối vùng ,ngành kinh tế.
  -Kiệt quệ tài nguyên,hao mòn sức dân-bần cùng hoá người lao động.
  - KT thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế chính quốc.


  III.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội
  ở Việt nam
  *Văn hoá-giáo dục:
  -Hệ thống giáo dục được mở rộng
  -phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột thuộc địa.
  -Các yếu tố văn hoá truyền thống ,văn hoá mới tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại , đan xen đấu tranh với nhau.

  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.

  -Chủ yếu là tay sai cho Pháp.Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
  ->90% dân số,bị 3 tầng áp bức bóc lột-là lực lượng đông đảo của cách mạng
  -Tư sản mại bản:quyền lợi gắn chặt với đế quốc.
  -Tư sản dân tộc: có tinh thần yêu nước .,dễ thoả hiệp
  *Địa chủ:

  *Nông dân:

  *Tư sản:
  -Học sinh ,sinh viên,tiểu thương,tiểu chủ...là lực lượng quan trọng của cách mạng
  -là lực lượng chính trị độc lập ,thống nhất ,tự giác trong cả nước –lãnh đạo cách mạng Việt nam.
  *Tiểu tư sản

  *Công nhân:

  *Nhận xét:
  - Sau chiến tranh TG I XH Việt Nam có sự biến đổi sâu sắc,mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai.
  2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.
  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  II.Chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.
  * Mục đích.
  -Bù đắp thiệt hại do chiến tranh.
  -Khôi phục địa vị kinh tế.
  -Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào chính quốc
  *Nội dung :
  -Thời gian:1919-1929-1933
  -Qui mô,mức độ đầu tư vốn tăng.


  I.Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
  -Sau CTTG I một trật tự thế giới mới được thiết lập
  -Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi,thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới (PT công nhân,sự ra đời các đảng cộng sản ở các nước)
  ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam
  1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  +Nông nghiệp:lập đồn điền
  +Công nghiệp:chủ yếu là khai mỏ.công nghiệp nhẹ,cn chế biến.
  +Thương nghiệp: từng bước độc quyền thị trường (Hàng củaPháp từ 37-63%)
  +GTVT:hệ thống đường sắt , đường bộ... được nâng cấp.
  +Tài chính:ngân hàng Đông Dương thâu tóm mọi mặt đời sống kinh tế.
  +Pháp đặt ra nhiều thứ thuế vô lí khác (muối,rượu,chợ, đò...)
  Ngân sách Pháp tăng lên 3 lần so với trước chiến tranh.
  2. Chính sách về chính trị văn hoá ,giáo dục.
  *Chính trị:
  -Chính sách chuyên chế triệt để,vua quan phong kiến là bù nhìn,tay sai,chính sách chia để trị,mị dân, đàn áp các phong trào yêu nước....
  1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  1.Chuyển biến về kinh tế.
  -Cơ cấu kinh tế có chuyển biến ít nhiều.
  -Mất cân đối vùng ,ngành kinh tế.
  -Kiệt quệ tài nguyên,hao mòn sức dân-bần cùng hoá người lao động.
  - KT thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế chính quốc.


  III.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội
  ở Việt nam
  *Văn hoá-giáo dục:
  -Hệ thống giáo dục được mở rộng
  -phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột thuộc địa.
  -Các yếu tố văn hoá truyền thống ,văn hoá mới tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại , đan xen đấu tranh với nhau.

  Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
  Chương I: Việt nam từ 1919-1930
  Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
  2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.

  -Chủ yếu là tay sai cho Pháp.Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
  ->90% dân số,bị 3 tầng áp bức bóc lột-là lực lượng đông đảo của cách mạng
  -Tư sản mại bản:quyền lợi gắn chặt với đế quốc.
  -Tư sản dân tộc: có tinh thần yêu nước .,dễ thoả hiệp
  *Địa chủ:

  *Nông dân:

  *Tư sản:
  -Học sinh ,sinh viên,tiểu thương,tiểu chủ...là lực lượng quan trọng của cách mạng
  -là lực lượng chính trị độc lập ,thống nhất ,tự giác trong cả nước –lãnh đạo cách mạng Việt nam.
  *Tiểu tư sản

  *Công nhân:

  *Nhận xét:
  - Sau chiến tranh TG I XH Việt Nam có sự biến đổi sâu sắc,mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai.
  2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.
  Mục đích của Pháp trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất là:
  Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra
  Khôi phục địa vị kinh tế.
  C. Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.
  D. cả 3 phương án trên
  Hai ngành thu hút vốn của tư bản Pháp nhiều nhất là ngành nào?
  Nông nghiệp và khai mỏ
  Nông nghiệp và giao thông vận tải.
  C. Khai mỏ và giao thông vận tải.
  D. Các cơ sở chế biến và nông nghiệp.
  Đánh giá về khả năng cách mạng của các tầng lớp ,giai cấp trong xã hội Việt nam
  Công nhân
  Tư sản dân tộc
  Tiểu tư sản
  Nông dân
  Địa chủ vừa và nhỏ
  Lãnh đạo cách mạng
  Có tinh thần dân tộc dân chủ nhưng dễ thoả hiệp
  Là lực lượng quan trong của cách mạng DTDC.
  Là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất
  Có tinh thần yêu nước tham gia các phong trào yêu nước khi có điều kiện
  Nông dân
  TT Sản
  Công nhân
  Địa chủ
  Tư sản
  Hình1
  Nguồn lợi của
  tư bản Pháp
  ở Việt Nam
  trong cuộc
  khai thác
  thuộc địa
  lần thứ hai
  Đ. Phú Quốc
  Côn Đảo
  Đ. Phú Qúy
  QĐ. Hòang Sa
  (Việt Nam)
  Đ. Lý Sơn
  Than đá
  Đông triều
  Thiếc,
  Chì,
  vonphơ ram
  Rượu
  Giấy
  diêm
  Hải phòng
  Hồng gai
  Hà Nội
  Nam Định
  Sài Gòn-chợ lớn
  Đồn điền
  Cà phê
  Bông,vải,sợi
  rượu
  CN:
  Gỗ,diêm
  Sợi,vải
  thuỷ tinh
  xi măng...
  Xuất cảng
  Đồn điền cà phê
  Đồn điền cao su
  Đồn điền trồng lúa
  Nấu rượu,
  xay gạo
  Rượu,bia,
  thuỷ tinh,
  thuốc lá...
  Xuất cảng
  Trích "Bản án chế độ thực dân Pháp"-Nguyễn i Quốc

  " Lúc ấy, cứ một nghìn làng thì có đến một nghìn năm trăm đại lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng trong số một nghìn làng đó lại chỉ có vẻn vẹn mười trường học....., hằng năm người ta cũng đã tọng từ 23 đến 24 triệu lít rượu cho 12 triệu người bản xứ, kể cả đàn bà và trẻ con. ...

   
  Gửi ý kiến